Smoke ventilation

Omadused

Kasutusala

Tuli ja suits kujutavad endast tõsist ohtu inimeste elule ja tervisele. Vastupidiselt levinud arvamusele on üle 90% tulekahjude põhjustatud surmadest tingitud suitsust, mitte kõrgest temperatuurist või leegist. Suits põhjustab märkimisväärset kahju varale. Sobiva suitsärastussüsteemi rakendamine võib oluliselt aidata ära hoida suitsu ja kõrge kuumuse tagajärjel tekkivaid ohte. Mootoriga avanev suitsärastusaken FSP, mille suitsuanduri ja alarmiga ühendatud juhtmoodul loob nii nimetatud "suitsu ja kuumuse gravitatsioonilise ärastuse". Seda süsteemi kasutatakse avalikes hoonetes (eriti trepikodades ja korterites, hotellides jne).

 

System application

 

 

 

 

Ehitise suitsu ja kuumuse ärastus

System application

 

 

 

 

Ehitis ilma suitsu ja kuumuse ärastuseta

   

Gravitational System of Smoke and Heat Expelling

Süsteem võimaldab suitsuärastusakna automaatset või käsitsi avamist, akna avamine eemaldab tulekahju ajal ülemäärase kuumuse, suitsu ja mürgised gaasid. Tõhus suitsuärastussüsteem aitab hoida hoone väljapääsud suitsuvabadena, muutes evakueerumise lihtsamaks. See aitab ka tulekahju lokaliseerida ning kiiremini kustutada.

Tulekahju ilmnemisel saadab andur juhtplokile signaali, mis omakorda aktiveerib elektrimootori. Kui tulekahju avastatakse enne suitsuandurit, saab suitsuärastusakna käsitsi avada, vajutades tulekahjuhäire nuppu RT 45. Süsteem võimaldab LT 84U ventilatsioonilülitit kasutades ruume ka igapäevaselt õhutada. Kui programmeeritud ventilatsiooniaeg möödub, sulgub aken automaatselt. Süsteemiga saab ühendada ZRD vihmaanduri, mis sulgeb vihma korral akna. Tulekahju korral ei takista vihmasensori signaal akende avanemist.

 

 

Suitsu ja kuumuse gravitatsiooniline ärastus

Gravitational System of Smoke and Heat Expelling

Komponendid

Tähis

Seade

Toitekaabli tüüp
1.RZN 4402K

Juhtmoodul, varutoide 1 aknale

kaabel 2 x 1mm²
1.RZN 4404K

Juhtmoodul, varutoide 2 aknale

kaabel 2 x 1,5mm²

1. RZN 4408K

Juhtmoodul, varutoide 4 aknale

kaabel 3 x 2,5mm²

2. FSP P1

Suitsuärastusaken

kaabel 3 x 1 mm²

3. RT 45

Alarmnupud kaabel 5 x 1 mm²
4. LT 84U Ventilatioonilüliti

kaabel 3 x 1 mm²

5.OSD 23 Suitsuandur
 
kaabel 2 x 1 mm²
6. ZRD

Vihmasensor

kaabel 2 x 1 mm²

Paigaldus

Süsteemi paigaldamiseks on vaja ühendada 230 V vahelduvvoolu toitekaabel juhtmoodulisse ning seejärel ühendada ülejäänud süsteemi elemendid. Juhtmestiku skeem on näidatud juhtmooduli paigaldusjuhendis. Suitsuärastussüsteemi paigaldamist võib teostada ainult kvalifitseeritud elektrik. Süsteemi tuleks kontrollida iga kuue kuu tagant.

Kõik süsteemi elemendid on sertifitseeritud ja nende kasutamine hoonetes on lubatud.

Omadused

  • tulekahju korral tekkiva suitsu ja kuumuse ärastamine

  • akna automaatne ja käsitsi avamine

  • akna sulgumine peale määratud aja möödumist