Privacy policy

Küpsiste poliitika

Selles küpsiste poliitikas on toodud veebilehe kasutaja seadmete andmetele ligipääsemise ja salvestamise reeglid eesmärgiga, et veebilehe haldaja saaks pakkuda elektrooniliste seadmete vahendusel teenuseid.

§ 1 Mõisted

 • Veebileht - veebileht aadressil www.fakro.pl.

 • Väline veebileht - haldaja partnerite, teenusepakkujate või teenuse saajate veebilehed.

 • Haldaja - ettevõte Tektum OÜ, Eesti äriregistri number 12066205 (edaspidi meie), Peterburi tee 2, Tallinn , mis pakub teenuseid elektrooniliste vahendite teel veebilehe kaudu ja salvestades ning ligipääsedes kasutaja seadmes olevale teabele.

 • Kasutaja - füüsiline isik, kellele haldaja pakub teenust elektrooniliste vahendite kaudu veebilehe läbi.

 • Seade - elektrooniline tarkvaraga seade, mille kaudu pääseb kasutaja veebilehele ligi.

 • Küpsised - tekstiandmed, mida kogutakse kasutaja seadmesse asetatud failide kujul.

§ 2 Küpsiste tüübid

 • TEHNILISED KÜPSISED - vajalikud veebilehe toimimiseks. Vajalikke küpsiseid kasutatakse tavaliselt vastusena kasutaja tegevustele nagu privaatsusseadete valimine, vormide täitmine või veebilehel tehtud mistahes valikute salvestamine. Veebilehitsejat on võimalik seadistada selliselt, et see blokeeriks küpsised, ent siis ei toimi veebileht korralikult.

 • ANALÜÜTILISED KÜPSISED - lubavad meil mõõta külastuste arvu ning koguda andmeid veebilehe liikluse kohta, tänu millele saame oma veebilehe toimimist parandada. Samuti aitavad need meil tuvastada, millised leheküljed on kõige populaarsemad või kuidas külastajad meie veebilehel liiguvad. Kui kasutaja need küpsised blokeerib, ei saa me koguda andmeid veebilehe kasutamise kohta, ega jälgida selle toimimist.

 • REKLAAMIKÜPSISED - kasutatakse nii meie veebilehel kui meie partnerite reklaamivõrgustikes kuvatavate reklaamide sisu ja formaadi kohaldamiseks.

§ 3 Turvalisus

 • Salvestuse ja lugemise mehhanismid - küpsiste salvestuse ja lugemise mehhanismid ei luba kasutaja seadme kohta koguda isikuandmeid ega konfidentsiaalset teavet. Viiruste, Trooja viiruste ja muude nn ussiprogrammide levitamine kasutaja seadmesse on põhimõtteliselt võimatu.

 • Sisesed küpsised - haldaja kasutatavad sisesed küpsised on kasutaja seadme jaoks ohutud.

 • Välised küpsised - haldaja ei vastuta veebilehe partnerite küpsiste turvalisuse eest. Partnerite nimekirja leiab allpool küpsiste poliitikas.

§ 4 Millistel eesmärkidel küpsiseid kasutatakse

 • Veebilehe ligipääsu parandamine ja võimaldamine - haldaja võib küpsistes säilitada teavet kasutaja eelistuste kohta, mis puudutavad veebilehe seadeid, et parandada, parendada ja kiirendada teenuste pakkumist veebilehel.

 • Sisse logimine - haldaja kasutab küpsiseid selleks, et kasutajaid veebilehele sisse logida.

 • Turundus ja reklaamimine - haldaja ja välised veebilehed kasutavad küpsiseid turunduslikes eesmärkidel ning kasutajatele reklaamide kuvamiseks.

 • Statistilised andmed - haldaja ja välised veebilehed kasutavad küpsiseid selliste statistiliste andmete kogumiseks ja analüüsiks nagu külastuste statistika, kasutajate seadmete või kasutaja käitumise statistika. Neid andmeid kogutakse selleks, et veebilehte analüüsida ja parandada.

 • Multimeedia teenused - haldaja ja välised veebilehed kasutavad küpsiseid, et pakkuda kasutajatele multimeedia teenuseid.

 • Sotsiaalmeedia teenused - haldaja ja välised veebilehed kasutavad küpsiseid, et pakkuda kasutajatele sotsiaalmeedia teenuseid.

§ 5 Välised veebilehed

Haldaja teeb koostööd järgmiste väliste veebilehtedega, mis võivad kasutaja seadmesse küpsiseid salvestada:

 • Adkontekst

 • Callpage

 • Facebook

 • FreshMail

 • Google Ads

 • Google Analytics

 • Google TagManager

 • Instagram

 • Issuu

 • LinkedIn

 • Twitter

 • Vimeo

 • YouTube

§ 6 Võimalused määrata tingimused, vastavalt millele veebileht ja välised veebilehed kasutaja seadmele ligipääsevad ja sellesse salvestavad

 • Kasutaja saab igal ajal iseseisvalt muuta salvestatud küpsiste salvestamise, kustutamise ja andmetele ligipääsemise seadeid.

 • Teave, kuidas küpsiseid enamlevinud veebilehitsejates keelata, on saadaval: Kuidas küpsiseid keelata.

 • Kasutaja saab igal ajal veebilehe kasutamiseks kasutatava seadme tööriistade abil varasemalt salvestatud küpsised kustutada.

§ 7 Veebilehe nõuded

 • Küpsiste keelamine või piiramine kasutaja seadmes võib kaasa tuua mõne veebilehe funktsiooni ebakorrapärase toimimise.

 • Haldaja ei vastuta veebilehe ebakorrapärase toimimise eest kui kasutaja mistahes viisil piirab küpsiste salvestamist ja lugemist.

§ 8 Küpsiste poliitika muudatused

 • Haldajal on õigus seda küpsiste poliitikat muuta ilma kasutajaid teavitamata.

 • Kõik selle küpsiste poliitika muudatused kuvatakse alati sellel veebilehel.

 • Tehtud muudatused jõustuvad selle küpsiste poliitika avaldamise päeval.