Ecology

Loodushoid

FAKRO kasutab oma toodetes peamiselt männipuitu – see on hinnatud looduslik ehitusmaterjal ning ohutu tervisele.

 

Ettevõte hangib puitu piirkondadest, kus toimub planeeritud metsa majandamine, see tähendab, et metsa kasvab juurde enam, kui seda raiutakse. Noored puud neelavad mitmeid kordi enam süsihappegaasi, kui vanad puud, seega on metsa noorendamine soovitatav. Sellisel moel metsaraie tagab metsa kasvualade laienemise ja loodusliku elukeskkonna säilimise.

 

Tootmises kasutatav puit on kuivatatud automaatsetes kuivatuskambrites, mille niiskustase on maksimaalselt 12%. Kuivatamisel kasutatavaid loodussäästlike katlaid ja kambreid köetakse tootmisjääkidega ning FAKRO istandustest pärit energiavõsaga

 

Loodusvarade kasutamine ja töötlemine sunnib meid olema looduskeskkonna suhtes eriti hoolas.

 

Panustame loodushoidu läbi:

  • loodussõbralike toodete arenduse
  • loodussäästlike tehnoloogiate kasutamise
  • tootmisjääkide vähendamise ja taaskasutuse
  • saastavate heitmete vähendamise
  • lärmi ja vibratsiooni minimeerimise

 

FAKRO võib kasutada oma toodete puhul FSC märgist. See oluline sertifikaat näitab, et märgise omanik arendab majandust, on ühiskondlikult vastutustundlik ning panustab metsade kaitsesse.