150 years of roof windows

150 aastat katuseaknaid

19. sajand

 

Hans Christian Andersen

 

 

Tuba Hans Christian Anderseni (1805 - 1875) maja pööningul. Katusealuse ruumi seinad olid kaldu ning nendele olid paigaldatud aknad – eeskujuks mansardaknad, ent pakkudes neist seejuures palju laiemat vaatevälja.

 

 

 

 

 

 

 

Francisque Poulbot

 

 

Francisque Poulbot illustratsioonil on kujutatud Prantsusmaal asuvat üürikorterit mida valgustab katusesse paigaldatud aken. 19. sajandil elasid suuremate Saksamaa, Prantsusmaa ja Suurbritannia linnade vaesed sageli üürimajade pööningutel.

 

 

 

 

 

 

Vincent van Goghi maalil kujutatud katuseaknad

Vincent van Gogh

 

historical documentation

 

 

 

Vanim ajalooline dokument mis kirjeldab ebastandardseid aknaid pärineb 19. sajandist. Juba siis loeti katuseaknaid ehituselementide sekka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1894 Suurbritannia

Aastal 1894 esitati patenditaotlus lükand- ja pöördakende parendustele mis lihtsustasid akende pesemist.

 

 A. Schmeil and P.Saar

Esimene patenditaotlus puitakna pöördmehhanismile.

Ajalooline dokument (patent nr. 1724) mis tutvustab lükand- ja pöördakende parendusi, esitajaks P. Shippobottom.

Samal aastal esitasid kaks britti A. Schmeil ja P.Saar patenditaotluse katuseakende avamismehhanismile mis kaitses lume ja vihma eest

 

 

 

 

1896 Saksamaa

Joonistel on näha, et Saksamaa Wertheimi kaubamaja katusel kasutati pööningu valgustamiseks klaaspaneele.

Evidences on illumination of the loft in Germany

 

20. sajand

1924 USA

Ch. Witnell sai patendi õhutuseks avatavatele katuseakendele. See leiutis võimaldas aknaid ruumi õhutamiseks kergesti avada ja sulgeda.

1926

Ühendriikides esitati patenditaotlus katuseakendele mille kontruktsioon oli vihma- ning lumekindel ka tugeva tuule puhul.

1920 - Euroopa

Patenteeriti hulk avamis- ja sulgemismehhanisme.

1927

Saksamaal sai ettevõte Tischler & Seichter patendi katuseakna avamis- ja sulgemismehhanismile.

1928

F. Tittmann patenteeris mehanismi vihma korral isesulguvatele katuseakendele.

1931 

Esimest korda kasutati Saksamaa patenditaotluses sõna "katuseaken".

19381938

1938

Poola patendiametis esitati taotlus pööningut valgustavale aknale, taotluse esitas sakslane Bernard Schwarz. Parenduseks oli kaks kattuvat U-kujulist keraamilist elementi mis parandasid akna isoleerimisomadusi. Dokument näitab, et eelneval aastal esitati sama taotlus ka Saksamaal.

Patent na okno dachowe
 
 


Ajalooliste allikate põhjal on näha, et 19. sajandi lõpus anti patente mitmetele katuseakende kontruktsioonidele ning mehhanismidele. See näitab, et katuseaknad olid sellel ajal tuntud ja leidsid kasutust nii elu- kui avalike hoonete puhul. Katuseaknaid ei kasutatud vaid ruumide valgustamiseks vaid ka ventileerimiseks.

 

1970

Katuseakende populaarsuse kasv. Aknaid toodeti nii Taanis (Velux) kui Saksamaal (Roto, Blefa ja Braas), lisaks leidus tootjaid ka Prantsusmaal, Itaalias ja Hispaanias.

1990

Katuseakende turg laienes Kesk- ja Ida-Euroopasse.

 

1991

Poolas rajati ettevõte nimega FAKRO mis peagi sai tööstussektori liidriks ning viis katuseakende tehnoloogia uuele tasemele.

Roof windows today

 

Katuseaknad täna

Tänapäeval on katuseakende turul kolm suuremat tootjat: Taani Velux, Poola FAKRO ja Saksamaa Roto. Väiksema turuosaga tootjad on Claus, Faelux, Inlux and Axel (Itaalia), Okfel (Sloveenia), Fenestra, Kubeso, Zima, Solára (Tšehhi), OKPOL, Oman (Poola), Keylite (Suurbritannia), Andersen (USA), Colambia (Kanada), AHRD (Hiina), Folis (LAV), Induro (Hispaania), Tostem, YKK ja Panasonic (Jaapan), kuid keegi neist ei oma rohkem kui 1% turuosast.

Tänapäeva katuseakende ehitus erineb esimestest prototüüpidest märkimisväärselt. Täna ootavad kliendid kaugelearenenud ja ebastandardseid lahendusi. Konkureerivad ettevõtted pingutavad, et olla kliendile meele järele, seda näitab ka üha kasvav patenditaotluste arv.

The design of modern roof window significantly differs from its first prototypes

FAKRO on on enam kui 100 patenditaotluse autor. Alates FAKRO rajamisest on katuseakende patenditaotluste arv märkimisväärselt kasvanud.

 

Suurte tootjate pakutavatest toodetest on kõige levinumad keskpöördteljega aknad, nendele lisaks pakutakse PVC plastikaknaid, tõstetud hingedega ja kahesüsteemseid, väga energiatõhusaid ning rõduga aknaid.

FAKRO, one of the most innovative Polish companies

FAKRO on üks Poola uuenduslikumaid ettevõtteid kes on oluliselt panustanud sektori arengusse.


FAKRO uuenduslikus teadus- ja arenduskeskuses töötab rohkem kui 100 inseneri. Ettevõtte on esitanud enam kui 100 patenditaotlust. Lisaks katuseakendele ekspordib ettevõte Poola inseneride lahendusi ja loovaid ideid.
Tänu FAKROle on Poola saanud katuseakna sektoris teerajajaks ja Poola insenerid on selle sektori asjatundjad, selle tõttu on ka välismaised ettevõtted nagu Velux ja Roto oma tootmise Poola ümber kolinud.

Tänapäeval on iga kolmas aken on toodetud Poolas.