Käitumiskoodeks - FAKRO

Käitumiskoodeks

Ettevõttena on FAKRO eetiline ja seaduskuulelik. FAKRO personal peab austama seadusi, vältima huvide konflikti, kaitsma ettevõtte varasid ja vahendeid, austama teineteist, meie kliente ja edasimüüjaid kõigis riikides kus tegutseme.

Meie pühendumus eetilisele ettevõtlusele on aidanud ettevõttel areneda ning ehitada kindel vundament tulevikuks. Vastastikune lugupidamine teeb meie igapäevatöö meeldivaks.

KäitumiskoodeksKäitumiskoodeks (inglise keeles)