Usytuowanie okien na dachu

Kuidas valida katuseakent?

Akna Paigaldamise Kõrgus

Window Installation HeightHoonetes mille kõrgus maapinnast on väiksem kui 25m peaks aknaava alumine serv põrandast olema vähemalt 85cm kõrgusel. Hoonetes mille kõrgus ületab 25m võiks ava kõrgus põrandapinnast jääda kõrgemale kui 1.1m. Mida kõrgemale on aken paigaldatud, seda enam valgust ruumi pääseb. Lihtsustamaks optimaalsel kõrgusel paigaldatud katuseakna käsitsemist, on FAKRO katuseakende avamise ja sulgemise käepide raami alaservas. FAKRO katuseakna alaserv on ideaalse paigalduse kohaselt 1.1-1.4m kõrgusel põrandapinnast. Eeldusel, et toa kõrgus on 2.5m, soovitame akna paigaldada 1.2m kõrgusele, sellega on tagatud rohke valguse pääs tuppa ning samal ajal võimaldab piiramatut vaatevälja.

 

Window Installation Height

 

 

Akna paigaldamine õigele kõrgusele võimaldab akna all kasutada standardmõõdus radiaatorit ning jätab ruumi korrektseks sisevoodri ehituseks. Nii tekib klaasipinnal hea õhuringlus, millega vähendatakse kondensatsiooni tekke riski.

 

 

 

The Window Placement

Akna Paigutus

Otsustades kuidas ja kuhu katuseaknad paigaldada, võiks ühe suure akna asemel kaaluda mitme väiksema akna kasutamist tervel katuse laotusel, sellega saavutatakse palju parem ruumi valgustatus.

 

 

 

 

 

Õiged Aknad

Akna valik sõltub järgnevatest teguritest:

  • Olemas oleva klaasipinna suurusest ning ruumi eesmärgist
  • Ruumi vajalik naturaalse valguse kogus sõltub akende klaasi- ning ruumi põrandapinna suhtest. Eluruumides võiks see olla vähemalt 1:8, teistes ruumides vähemalt 1:12.
  • Katusekaldest
  • Valitud akna paigutus sõltub samuti katusekaldest
  • Mida madalam on katusekalle, seda kõrgemale peaks akna paigaldama

 

Paigaldamine sarikatele Paigaldamine roovitusele
Installation on Rafters Installation Brackets

 

  • FAKRO katuseaknad on varustatud universaalsete klambritega, mis võimaldavad paigaldada akna nii sarikatele kui roovitusele. Akna paigaldamine valitud sügavusele tähendab, et tähtedega N, V, J märgitud freesitud süvend on samas tasapinnas roovituse pealispinnaga.
  • Aken paigaldatakse sarikatele kui akna laius kattub sarikavahega, sellega tagatakse kontruktsiooni stabiilsus ning ühenduse vastupidavus. Paigaldamine sarikatele on eelkõige soovitatud kui asendatakse aknaid olemasolevas katuses või paigaldatavad aknad on suured.
  • Kui katuseakna laius on oluliselt väiksem kui sarikavahe, peab kasutama vekseldust. Vekseldusele paigaldamisel on võimalik katuseakent horisontaalselt liigutada nii, et see sobiks paremini katuseprofiiliga.
Paigaldamine roovile Paigaldamine sarikatele Paigaldamine vekseldusele
Installation Brackets Installation on Rafters Installation on Trimmers